Fosforhape CAS 13598-36-2

Fosforhape on ühend, mida kirjeldatakse valemiga H3PO3. See hape on diprootiline (kergesti ioniseerib kaks prootonit), mitte triprootiline, nagu seda võib öelda selle valemiga. Fosforhape on vaheühend teiste fosforiühendite valmistamisel.

H3PO3 on selgemalt kirjeldatud struktuurivalemiga HPO (OH) 2. Tahkes olekus on HP (O) (OH) 2 tetraedriline, kusjuures üks lühem P = O side on 148 pm ja kaks pikemat P-O (H) sidet 154 pm. See liik on tasakaalus äärmiselt väikese tautomeeriga P (OH) 3. IUPAC soovitab viimast nimetada fosforhappeks, samas kui dihüdroksü vormi nimetatakse fosfoonhappeks. Ainult redutseeritud fosforiühendeid kirjutatakse "ous" lõpuga.

Teised olulised fosforhappe oksiidid on fosforhape (H3PO4) ja hüpofosforhape (H3PO2). Redutseeritud fosforhapped on sarnase tautomeeria all, mis hõlmab nihkeid H ja O vahel.

Toote nimetus: Fosforhape
EINECS NO: 237-066-7
Molekulivalem: H3PO3
Molekulmass: 81,9957
Struktuurivalem:
Analüüs: vähemalt 99,0%
Sulamistemperatuur: 73 ° C
Pakend: 25 kg kootud kott
CASi nr: 13598-36-2